MED UL EFTER ÅENS ÆDLE

– Her fortæller jeg om det udfordrende fiskeri efter ÅENS FEDTFINNER.
Du får tips til UL-fiskeriet efter fem fremtrædende ædelfisk i å (og sø);  hvordan, med hvad, hvor og hvornår?. Læs om UL-fiskeriet efter:

* Bækørred * Havørred * Regnbue * Stalling * Helt *BÆKØRRED – gyldne mavser og smukke røde prikker
SVÆRHEDSGRAD: UL-erfaringsniveau: 2 af 5
UL-FISKERENS FORDEL: Perfekt til “ninja”-fiskeri
TOP-TIDSPUNKT: APR-OKT. Bedst i Maj/Juni.   

LOKATIONER: Ansager, Holsted, Simested, Kongeå 
AGNVALG: Sølv- og Kobberspinnere på 3-7 gr.


* Fisk opstrøms, – så har du ikke problemer med UL’erens lille rækkevidde
* Mest aktive omkring “den gyldne time” – altså ved sol op- og nedgang
* Præcision i kastet er vigtig, men det er UL-gear heldigvis perfekt til 🙂
* Affisk åen opstrøms. Kast langs grøde. Bevæg dig langsom og lydløst
* Forsøg at fiske under brinker og træer. Bækørreden er sky og står gemt
* Vore bækørredbestande er meget sårbare, så genudsæt dem hurtigt
* Fredet fra 16.11 til 15.1. – mange steder længere. Tjek dit udsete vand!
* Egen UL-erfaring: 15 år. Utallige smukke bøkørreder op til 54 centimeterHAVØRRED – knaldhårde hug og heftige fights 
SVÆRHEDSGRAD: UL-erfaringsniveau: 4 af 5
UL-FISKERENS FORDEL: Nemt at forcere tæt buskads
TOP-TIDSPUNKT: Flest i åerne i september og oktober
LOKATIONER: Grindsted, Haderis, Sneum og Omme  
AGNVALG: Spinnere i str.2. Både i kradse og lyse farver  


* Fisk opstrøms – så er problemet med rækkevidden på UL’eren elimineret
* Opstrømskast gør det nemt at fiske dybt i åen, hvor havørreden står
* Fisk gerne efter en regnvejrsdag – høj vandstand trækker nye fisk op
* Fisk koncentreret op ad udhængende grøde, i “S”-sving og dybe huller
* En våd sommer giver havørredmuligheder. Morgenfiskeri er især godt!
* Snigerskills er vigtige ved havørredfiskeri, den er meget sky i dagtimerne
* I tusmørke/mørke skal agnen markere overfladen, så havørreden ser den
* Havørreden skal provokeres. da den ikke indtager føde når den er i åen
* Vær indstillet på mange nulture, – havørred i åen er en svær disciplin!
* Egen UL-erfaring: 10 år. Lander et par stykker pr. sæson op til 5½ pundREGNBUE – den hårdt fightende udbryderkonge
SVÆRHEDSGRAD: UL-erfaringsniveau: 2 af 5
UL-FISKERENS FORDEL: Stærk strøm giver fede fights
TOP-TIDSPUNKT: Marts til Nov.- Tjek åens “lukketid”  

LOKATIONER: De fleste åer med dambrugsdrift
AGNVALG: Spinnere fra 4-7 gr – gerne i kradse farver  


* En å’s bestand af regnbuer afhænger af udslip da den ikke formerer sig
* Nogle åer rammes af massive udslip fra dambrug efter kraftige regnskyl
* Regnbuen er “invasiv” og dermed uønsket. Skal som hovedregel aflives
* Store regnbuer i åen er voldsomme fightere – især hvis de har gået længe
* Fisk opstrøms, – gerne lidt hurtigt. Regnbuen står hvor som helst i åen
* Egen UL-erfaring: 15 år. Rammer ca. 10-20 stk pr. sæson op over 3 kilo!STALLING – den smukke fisk med “ryg-sejlet”
SVÆRHEDSGRAD: UL-erfaringsniveau: 4 af 5

UL-FISKERENS FORDEL: Små agn så UL er et must!
TOP-TIDSPUNKT: Juni – oktober. Pt er den fredet!

LOKATIONER: Grindsted, Kongeåen og øvre Gudenå
AGNVALG: Små 2-5 gr. UL-spinnere i grøn og kobber


* Det er nogenlunde umuligt at fiske specifikt efter stalling i en dansk å
* Derfor kan du fiske som efter bækørred, – men med helt små agn 2-5 gr.
* Kroger du en stalling så forvent ingen vild fight, – men UL -gear hjælper!
* Hold den i nettet i vandet mens du tager et foto. Stallingen er skrøbelig!
* Mindre stallinger er stimefisk, mens de store eksemplarer går for sig selv
* Modsat bækørreden finder du ofte stalling frit og bundnært midt i åen
* Store stallinger på +40 cm er ganske mørke og kaldes for “blåmænd”
* Egen UL-erfaring: 14 år. Stallinger hapser ofte UL-agnen. Op til 45cmHELT – den sjældne og “generte” ædelfisk
SVÆRHEDSGRAD: UL-erfaringsniveau: 5 af 5
UL-FISKERENS FORDEL: Let gear til opsøgende fiskeri
TOP-TIDSPUNKT:  DEC-FEB – hvis du kan finde dem…

LOKATIONER: Randers, Nymindegab, Tange Sø, Suså
AGNVALG: Bund- el. flåd. Krogstr. 8-10. Agn: Orm/reje


* Kombinér evt. med to stænger. Sæt en åleklokke på bundmedestangen
*
Den store udfordring med helten er at den kan være meget svær at finde
* Helten flytter sig/trækker alt efter årstid. Vær meget meget opsøgende
* Vejer oftest fra ½-1½ kilo og fighter – ligesom andre ædelfisk – ret godt
* Mindstemål: 36 cm . Fredningen varierer! = tjek det vand du vil fiske!
* Egen UL-erfaring: ½år. Har kun fanget helt på UL-mede med regnormNote: Å-fiskeriet er fantastisk; variationen, strømningerne, naturens omskiftelighed og de stærke fisk er en lækker cocktail, som du ikke må snyde dig selv for. Og UL er – in my oppinion – det perfekte gearvalg til åen; Du kommer nemt gennem tæt buskads med den korte stang, din korte klinge og de små agn “larmer” mindre, fights er forrygende og din stamina med det ultralette gear er i top… 🙂 – Start med at researche dig frem til kommunale strækninger med frit fiskeri eller investér i et dagkort til et lokalt åløb, så du kan afprøve denne delikate fiskeform. – Men jeg tror på at du – og din UL-stang – vil have mere! – For snart vil “åen løbe i dine årer”… – Og så ender du nok med et sæsonkort  🙂


 

%d bloggers like this: