FAIR HÅNDTERING

– Fiskene fortjener så fair en behandling som muligt, – uanset om den skal sættes ud igen eller om den skal med hjem i køkkenet.
– Herunder følger en række hjælpetekster til fiskevenlig håndtering

♦ Her er fiskepleje.dk’s fine vejledning i korrekt genudsætning:
www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk.aspx

♦ Spændende facts omkring fangst og håndtering fra Kåre, DSF:
http://www.sportsfiskeren.dk/enighed-om-etik-og-baeredygtighed-hos-lystfiskere

♦ En super fin lille film om genudsætning af gedden:
https://www.youtube.com/watch?v=Dfq9yrXnkYc&feature=player_embedded#t=0

Øvrige gode råd:
♦ Pas på med genudsætning ved meget høje vandtemperaturer
♦ Der er risiko for øjen-frostskader ved landing i frostvejr
♦ Brug afkrognings-måtte til store fisk som gedde og stør
♦ Pas på med “blodrus”, – tag kun et minimum af fisk med hjem
♦ Klargør dit gear: afkrogningstang, vægt, evt. kamera inden start
♦ – Og naturligvis din priest så fisken kan aflives hurtigt og humant
♦ Fisk trækker vejret på land, som du ville gøre det under vand…
♦ Tænk over arts-bestandens tilstand inden du vælger aflivning

- Afkrogning i vandet
– Afkrogning i vandet
- Fisken forbliver våd
– Fisken forbliver våd

– Der hvor menings-forskelle nemt opstår er ex. på vore moler hvor der forekommer masse-fangster af arter som hornfisk, makrel og sild.
– Specielt den ældre del af lystfisker-korpset og en del udlændinge er ikke “opfostret” på helt samme måde og med samme indstilling til disse arter som mere moderne tænkende  sportsfiskere. Sidst-nævnte gruppe omfatter
enkelte  rabiat-agerende individer, som råber op hvis hornfisk, makrel eller sild ikke aflives straks efter fangst.

– Og dermed opstår sammenstødene med de som gennem et livslangt fiskeri aldrig har overvejet at slå hver enkelt fisk ihjel, men derimod hælder dem direkte ned i en spand….

– Hvad der er korrekt vil jeg ikke tage stilling til her, men blot understrege at os lystfiskere er en yderst varieret skare med meget forskellig baggrund, motivation, erfaringsniveau og indstilling…. Husk at respektere dine medfiskere!

- Restituerende stør i vandkanten efter en brav fightindsats. Ganske normal adfærd!
– Genudsat stør som har været en kort tur på en blød og våd-gjort afkrogningsmåtte

Slutteligt et par håndfulde etiske regler skrevet til å-fiskeren:

Fisk kun med tilladelse. Husk statens fisketegn og fiskekort til det pågældende fiskevand, hvis dette kræves.
Overhold fredningstider og mindstemål. Genudsæt altid undermålsfisk, uanset om fisken er død eller levende.
Respekter lokale regler og anvisninger. Det er dig, som gæst, der er ansvarlig for at kende til lokale regler og love.
Vis hensyn overfor naturen. Træd ikke på afgrøder, men benyt anlagte markveje og stier.
Efterlad aldrig affald i naturen. Gammel line, fiskeaffald, flasker o.s.v. afleveres i affaldscontainere eller tages med hjem.
Vis hensyn ved parkering. Benyt kun de anviste P-pladser.
Udøv kun bevægeligt fiskeri. Tag to-tre skridt i strømmens retning mellem hvert kast.
Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske og hold god afstand (50 m). Også selv om de går på den anden side af åen.
Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende. Giv fisken en fair chance og fisk som en sportsmand, med sportslige grejer.
Værn om vore fiskevande og vær med til at ophjælpe fiskebestanden. Andre mener måske, at netop du er den fuldkomne fisker, bestræb dig derfor på altid at være det…

– God fornøjelse derude 🙂

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: