MIT U.L. ARTSFISKERI

– Om mine arts- og lokationsmæssige udfordringer til UL-stængerne…

– Jeg er gennem de seneste 16 år med UL-fiskeriet, blevet mere og mere nysgerrig på, hvad de små stænger kan præstere – hvilke arter?, hvor store?, hvordan?, osv. – Derfor udfordrer jeg i videst mulig omfang mini-pindene i forhold til nye arter, men også nye lokationer og nye teknikker. Læs gerne
MIN U.L.-ÅRSUPDATE

Jeg håber at nedenstående vil inspirere andre UL-fiskere til at kaste sig ud i spændende eventyr. – Jeg ønsker god tur ud på nye UL-“jagtmarker” 🙂


– UL-mede er super spændende. – Her en +5’er Skælkarpe taget på pølsebrød


– Herunder har jeg en liste over de arter jeg har haft på land, på hvilken lokationstype og om de er taget på spin, mede og/eller topwater -fiskeri.
– Jeg har også tilføjet en ØNSKELISTE med arter der skal satses på….. – Håber det kan give læserne lidt inspiration til at udfordre nye spændende arter?

UL-ARTER PÅ LAND, 2022:  00
xxxxx

UL-ARTER PÅ LAND, 2021:  69
Regnbueørred(61), Bækørred, Aborre, Gråskalle(35), Rødding(54), Tigerørred, Kildeørred, Stenbider(28), Flire, Guldørred, Stalling(40), Rudskalle(33),  Græskarpe(80), Hornfisk, Helt(43), Skrubbe(45), Søørred(51), Koikarpe(53), Pighvar(40), Suder(49), Damkarusse(37), Skælkarpe(65), Sølvkarusse(33), Brasen, Rimte(52), Fjæsing(31), Makrel(43), Havørred(51), Ulk(20), Torsk(43), Spejlkarpe(49), Mørksej(28), Hvilling, Ål, Stavsild(33), Slethvar(33), Ising(32) Hestemakrel, Havbars(58), Solskinsbars(46), Gedde, Rødspætte, Laks
(Mikro:) Bitterling, Savgylte, Sortkutling, Havkarusse, Båndgrundling, Lille Hundefisk, Sandkutling, 9-pigget Hundestejle, Sild, Regnløje, Solaborre, Løje, Elritse, Smelt, Hork, 3-pigget Hundestejle, Grundling, Strømskalle, Lerkutling, Finnestribet Ferskvandsulk, Spættet Kutling, Toplettet Kutling, Tangsnarre, Panserulk, Femtrådet Havkvabbe, Ålekvabbe

UL-ARTER PÅ LAND, 2020:  47
Tigerørred, Guldørred, Regnbueørred, Bækørred, Brødding, Gedde, Hork, Aborre, 3-pigget Hundestejle, Rudskalle, Skalle, Strømskalle, Sortkutling, Ålekvabbe, Sild, Solaborre, Grundling, Pighvar, Ising, Skrubbe, Rødspætte,  Hornfisk, Torsk, Mørksej, Sandkutling, Stalling, Makrel, Havbars, Tobiskonge, Hvilling, Lubbe, Havkarusse, Rimte, Havørred Å, Ål, Græskarpe, Tyndlæbet Multe, Fjæsing, Laks, Damkarusse, Sølvkarusse, Elritse, Båndgrundling, Ulk, Skælkarpe, Regnløje, Helt

UL-ARTER PÅ LAND, 2019:  31
Kildeørred, Bækørred, Guldørred, Regnbueørred, Søørred, Tigerørred, Stalling, Gedde, Aborre, Hork, Skalle, Rudskalle, Brasen, Rimte, Løje, Flire, Hornfisk, Sild, Kongetobis, Skrubbe, Ising, Klippekutling, Sortkutling, Makrel, Havrude, Kuglefisk, Langtornet Ulk, Knurhane, Stavsild, Spejlkarpe, Albino Græskarpe

UL-ARTER PÅ LAND, 2018:  28
Rødspætte, Skrubbe, Hornfisk, Makrel, Sild, Fjæsing, Havkarusse, Hork, Stalling, Havørred, Regnbue-, Bæk-, Guld- og Tigerørred, Gedde, Aborre, Solaborre, Rimte, Skælkarpe, Græskarpe, Grundling, Barbe, Døbel, Suder,  Flire, Strømskalle, Gråskalle og Rudskalle


UL-ARTER PÅ LAND, ALL-TIME:  86


.
.
U.L.-ARTER FRA STRØMVAND
:
.
.
Spin: Havørred, Bækørred, Søørred, Regnbueørred, Tigerørred!, Stalling, Strømskalle, Gedde, Aborre, Laks
Mede: Bæk- & Regnbueørred, Stalling, Helt, Rimte, Barbe, Døbel, Elritse, Flire, Løje, Rud- Strøm- & Gråskalle, Hundestejle, Grundling, Aborre, Hork, Signalkrebs, Finnestribet Ferskvandsulk
UL-ØnskefiskBrødding (udslip), Knude
Note: Strømskalle huggede rent på spinner! Søørred fra Holme Å var vandret fra Karlsgårde Sø. Tigerørred er fra Grindsted Å (faunaforurening)
 


DSCN2490.
.
U.L.-ARTER VED KYSTERNE: 

.
.
.
Spin: Havørred, Regnbueørred, Mørksej, Hornfisk, Rødspætte, Skrubbe, Leps*, Pighvar, Tobiskonge, Makrel, Fjæsing, Sild
Mede: Hornfisk, Fjæsing, Skrubbe, Pighvar, Slethvar, Leps, Ising, Rødspætte, Ulk, Panserulk, Tangsnarre
UL-Ønskefisk: Multe, Tunge og Tangspræl
Note: Min udfordring med hensyn til kystfiskeriet er geografien i forhold til min base i Midtjylland, så det er ikke mange kystraids jeg foretager…


DSCN2052.
.
U.L.-ARTER PÅ MOLEN:

.
.
.
Spin: Havbars, Makrel, Stavsild, Sild, Tobis, Torsk, Rødtorsk, Mørksej, Lubbe, Hvilling, Rødspætte, Laks, Fjæsing, Rød Knurhane, Ål, Søpølse* 🙂
Mede: Sømrokke, Tærbe, Rødspætte, Skrubbe, Ising, Leps*, Hornfisk, Makrel, Fjæsing, Torsk, Rødtorsk*, Sej, Lange, Sortkutling, Klippekutling, Sandkutling, Lerkutling, Havrude, Kuglefisk, Langtornet Ulk, Ålekvabbe, Ål, Lubbe, Hvilling, Havkarusse, Ulk, Tyndlb Multe, Stenbider, Smelt, 3pigget Hundestejle, Savgylt, Lerkutling, 2plettet Kutling, Spættet Kutling, Tangsnarre, 5Trådet Havkvabbe
UL-Ønskefisk: Multe, Sortvels, Glyse, Skægtorsk og Brisling

Note: UL-ture til Færøerne & Azorerne gav 7 arter som ikke også er taget i DK


.
.
U.L.-ARTER FRA PUT & TAKE’N
:
.
.
.
Spin: Regnbue- Bæk-, Sø-, Guld-, Tiger- og Kildeørred, Brødding, Rødding, Sandart, Solskinsbars, Gedde og Aborre
Mede: Regnbue, Bækørred, Kildeørred og Brødding
UL-Ønskefisk: +60’er Brødding og Lundbyørred
Note: Der er nu “fuld plade” på artslisten i ørredsøen, da det desværre ikke ser ud til at der udsættes laks, helt, leopardørred og sølvørred mere?


10893332_770438579691347_2011272313_n.
.
U.L.-ARTER FRA PREDATOR-VANDENE
:
.
.
.
Spin: Gedde, Aborre, Sort Aborre*, Hork, Sandart, Gråskalle, Regnbueørred, Søørred og Bækørred
Mede: Gedde, Aborre, Helt og Hork
Topwater: Gedde og Aborre

UL-Ønskefisk: Ål, Knude, Dværgmalle og en meters-gedde på UL-mede
Note: Gråskallen huggede rent på en mini-spinner.
– Sø- og Bækørrederne er fra en smuk Færøsk Sø.


.
.
U.L.-ARTER VED MEDE-SPOTS’ENE:

.
.

Mede: Suder, Brasen, Skælkarpe, Græskarpe, Koikarpe, Flire, Døbel, Barbe, Grundling, Løje, Regnløje, Rud-, Grå- & Strømskalle, Solaborre, 3-pigget Hundestejle, 9-pigget Hundestejle, Hork, Elritse, Båndgrundling, Karusse, Sølvkarusse, Lille Hundefisk, Bitterling, Signalkrebs* & Flodkrebs*
Topwater: Græs- Albino- Skæl- Spejl- & Læderkarpe, Rudskalle, Rimte
UL-Ønskefisk:
 +50’er Suder, Smerling og Heltling
Note: Barbe og Døbel er taget i Belgien


Se eventuelt min beskedne rekordliste lige her: UL-REKORDERNE

- De smukke stør er ofte for store og derfor
– De smukke stør er “no go” i mit UL-fiskeri lige som hajarterne

– Skulle jeg løbe tør for UL-ønskearter, kunne listen tilføjes nogle mere outrerede, ex.: Bonito, Ansjos, Særfinnet Ringbug og Småplettet Rødhaj…?
– Har du et bud på en spændende art med tilhørende lokation, tager jeg naturligvis gerne udfordringen op! – Skriv til mig her på ULFISK.com. – Alt lige fra 3 til 103 centimeter har interesse…. 🙂


– Derudover er der på kraftigt gear landet 6 arter:
Sølvørred, Russisk-, Sibirisk-, Beluga-, Viluga- og Hvid Stør.

– Hvid Stør, 174 cm/35,0 kilo. Forrygende sommerfisk fra 2018

%d bloggers like this: