MIT U.L. ARTSFISKERI

– Mine arts- & lokationsmæssige UL-udfordringer…

– Jeg er gennem de seneste 17 år med UL-fiskeriet, blevet mere og mere nysgerrig på, hvad de små stænger kan præstere – hvilke arter?, hvor store?, hvordan?, osv. – Derfor udfordrer jeg i videst mulig omfang mini-pindene i forhold til nye arter, men også nye lokationer og nye teknikker. Læs gerne MIN U.L.-ÅRSUPDATE

Jeg håber at nedenstående vil inspirere andre UL-fiskere til at kaste sig ud i spændende eventyr. – Jeg ønsker god tur ud på nye UL-“jagtmarker” 🙂


– UL-mede er super spændende. – Her en +5’er Skælkarpe taget på brød

 

Herunder ses en liste over de arter jeg har haft på land, på hvilken lokationstype og om de er taget på spin, mede og/eller topwater -fiskeri.
– Jeg har også tilføjet en ØNSKELISTE med arter der skal satses på….. – Håber det kan give læserne lidt inspiration til at udfordre nye spændende arter?

UL-ARTER PÅ LAND, 2023:  48
Rødspætte(23), Skrubbe(32), Ulk(22), Bækørred Å(32)(& PT(57)), Tigerørred(57), Regnbueørred Å(47)( & PT(65)), Mørksej(39), Aborre(28), Søørred(52), Suder(47),  Stenbider(30), Laks(8), Skalle, Flire, Stalling(40), Solskinsbars(52), Hornfisk(62), Gedde(65), Pighvar(52), Sølvkarusse(25), Rudskalle(14), Karusse(28)
(Mikro:) Sandkutling, 3-pigget Hundestejle, 9-pigget Hundestejle, Ålekvabbe, Panserulk, Tangsnarre, Tangspræl, Hork, Sortkutling, Sild, Elritse, Regnløje, Løje, Smelt, Bitterling, Finnestribet Ferskvandsulk, Grundling, Tungehvarre, Almindelig Tangnål, Stor Tangnål(44), (Vandsalamander), Langtornet Ulk, Havkarusse, Snippe(48,7), Solaborre, Strømskalle, Smerling

UL-ARTER PÅ LAND, 2022:  98
Torsk(38), Skrubbe(33), Rødspætte, Regnbueørred(65), Tigerørred, Laks, Bækørred(52), Guldørred, Aborre(32), Ulk, Skalle, Rudskalle, Flire, Brasen, Sølvkarusse(36), Rimte(50), Søørred(48), Mørksej(53), Havørred(40), Helt(45), Hornfisk(70), Karusse(23), Skælkarpe(60), Fjæsing(37), Suder(47), Gedde(83), Guldkarusse(38), Stalling, Solskinsbars(46), Græskarpe(55), Koi(55), Spejlkarpe(40), Makrel(41), Diamantstør(116), Belugastør(66), Hvilling, Hestemakrel(20), Guldmulte(22), Havbars(59), Ghostkarpe(57), Multe(23), Gaffelmakrel(36), Black Bass(45), Muræne(84), Triggerfish(45), Spansk Makrel(25), Brødding(55), Ising(32)
(Mikro:) Sandkutling, Sortkutling, 3-pigget Hundestejle, 9-pigget Hundestejle, Tangsnarre, Tangspræl, Ålekvabbe, Finnestribet Ferskvandsulk(DK-rekord), Hork, Panserulk, Langtornet Ulk, 2-plettet Kutling, Lerkutling, Regnløje, Sild, Elritse, Smerling, Solaborre, Grundling, Bitterling, Strømskalle, Havkarusse, Løje, Tungehvarre, Båndgrundling, Lille Hundefisk, Hvidfinnet Ferskvandsulk, Sortmundet Kutling, Savgylte, Spættet Kutling, Lille Tangnål, Lille Fjæsing, Særfinnet Ringbug, Rockpool Blenny, 2-Stribet Havrude, Hvid Havrude, Okseøjefisk, Blankesten, Blågylte, Klippekutling, Kæmpekutling, Gryntefisk, Maderian Scorpionfish, Azorica Scorpionfish, Storøjet Stribefisk, Kuglefisk, Påfuglegylte, Regal Damselfish, 5-Trådet Havkvabbe, Smelt

UL-ARTER PÅ LAND, 2021:  69
Regnbueørred(61), Bækørred, Aborre, Gråskalle(35), Rødding(54), Tigerørred, Kildeørred, Stenbider(28), Flire, Guldørred, Stalling(40), Rudskalle(33),  Græskarpe(80), Hornfisk, Helt(43), Skrubbe(45), Søørred(51), Koikarpe(53), Pighvar(40), Suder(49), Damkarusse(37), Skælkarpe(65), Sølvkarusse(33), Brasen, Rimte(52), Fjæsing(31), Makrel(43), Havørred(51), Ulk(20), Torsk(43), Spejlkarpe(49), Mørksej(28), Hvilling, Ål, Stavsild(33), Slethvar(33), Ising(32) Hestemakrel, Havbars(58), Solskinsbars(46), Gedde, Rødspætte, Laks
(Mikro:) Bitterling, Savgylte, Sortkutling, Havkarusse, Båndgrundling, Lille Hundefisk, Sandkutling, 9-pigget Hundestejle, Sild, Regnløje, Solaborre, Løje, Elritse, Smelt, Hork, 3-pigget Hundestejle, Grundling, Strømskalle, Lerkutling, Finnestribet Ferskvandsulk, Spættet Kutling, Toplettet Kutling, Tangsnarre, Panserulk, Femtrådet Havkvabbe, Ålekvabbe

UL-ARTER PÅ LAND, 2020:  47
Tigerørred, Guldørred, Regnbueørred, Bækørred, Brødding, Gedde, Hork, Aborre, 3-pigget Hundestejle, Rudskalle, Skalle, Strømskalle, Sortkutling, Ålekvabbe, Sild, Solaborre, Grundling, Pighvar, Ising, Skrubbe, Rødspætte,  Hornfisk, Torsk, Mørksej, Sandkutling, Stalling, Makrel, Havbars, Tobiskonge, Hvilling, Lubbe, Havkarusse, Rimte, Havørred Å, Ål, Græskarpe, Tyndlæbet Multe, Fjæsing, Laks, Damkarusse, Sølvkarusse, Elritse, Båndgrundling, Ulk, Skælkarpe, Regnløje, Helt

UL-ARTER PÅ LAND, 2019:  31
Kildeørred, Bækørred, Guldørred, Regnbueørred, Søørred, Tigerørred, Stalling, Gedde, Aborre, Hork, Skalle, Rudskalle, Brasen, Rimte, Løje, Flire, Hornfisk, Sild, Kongetobis, Skrubbe, Ising, Klippekutling, Sortkutling, Makrel, Havrude, Kuglefisk, Langtornet Ulk, Knurhane, Stavsild, Spejlkarpe, Albino Græskarpe

UL-ARTER PÅ LAND, 2018:  28
Rødspætte, Skrubbe, Hornfisk, Makrel, Sild, Fjæsing, Havkarusse, Hork, Stalling, Havørred, Regnbue-, Bæk-, Guld- og Tigerørred, Gedde, Aborre, Solaborre, Rimte, Skælkarpe, Græskarpe, Grundling, Barbe, Døbel, Suder,  Flire, Strømskalle, Gråskalle og Rudskalle


UL-ARTER PÅ LAND, ALL-TIME:  120 (94 i Danmark)


.
.
U.L.-ARTER FRA STRØMVAND
:
.
.
Spin: Havørred, Bækørred, Søørred, Regnbueørred, Tigerørred!, Stalling, Strømskalle, Gedde, Aborre, Laks
Mede: Bæk- & Regnbueørred, Stalling, Helt, Rimte, Barbe, Døbel, Elritse, Flire, Løje, Rud- Strøm- & Gråskalle, Hundestejle, Grundling, Aborre, Hork, Signalkrebs, Finnestribet Ferskvandsulk, Hvidfinnet Ferskvandsulk, Smerling
UL-Ønskefisk: Knude og en “god” Laks
Note: Strømskalle huggede rent på spinner! Søørred fra Holme Å var vandret fra Karlsgårde Sø. Tigerørred er fra Grindsted Å (faunaforurening)
 


DSCN2490.
.
U.L.-ARTER VED KYSTERNE: 

.
.
.
Spin: Havørred, Regnbueørred, Mørksej, Hornfisk, Rødspætte, Skrubbe, Leps*, Pighvar, Tobiskonge, Makrel, Sild, Fjæsing, Lille Fjæsing
Mede: Hornfisk, Fjæsing, Skrubbe, Pighvar, Slethvar, Leps, Ising, Rødspætte, Leps*, Ulk, Langtornet Ulk, Panserulk, Tangsnarre, Tangspræl, Ålekvabbe, Torsk, Mørksej, Tungehvarre, Sandkutling, Lille-, Almindelig og Stor Tangnål, Snippe
UL-Ønskefisk: Multe & Tunge
Note: Tungevinduet har givet mange kyst-arter!


DSCN2052.
.
U.L.-ARTER PÅ MOLEN:

.
.
.
Spin: Havbars, Makrel, Stavsild, Sild, Tobis, Torsk, Rødtorsk, Mørksej, Lubbe, Hvilling, Rødspætte, Laks, Fjæsing, Rød Knurhane, Ål, Søpølse* 🙂
Mede: Sømrokke, Tærbe, Rødspætte, Skrubbe, Ising, Leps*, Hornfisk, Makrel, Fjæsing, Torsk, Rødtorsk*, Sej, Lange, Sortkutling, Klippekutling, Sandkutling, Lerkutling, Havrude, Kuglefisk, Langtornet Ulk, Ålekvabbe, Ål, Lubbe, Hvilling, Havkarusse, Ulk, Tyndlb Multe, Stenbider, Smelt, 3pigget Hundestejle, Savgylt, Lerkutling, 2plettet Kutling, Spættet Kutling, Tangsnarre, 5-Trådet Havkvabbe, Sortmundet Kutling, Guldmulte
UL-Ønskefisk: Multe, Sortvels, Glyse & Skægtorsk

Note: UL-ture til Færøerne & Azorerne gav 23 arter som ikke også er taget i DK


.
.
U.L.-ARTER FRA PUT & TAKE’N
:
.
.
.
Spin: Regnbue- Bæk-, Sø-, Guld-, Tiger- og Kildeørred, Brødding, Rødding, Sandart, Solskinsbars, Gedde og Aborre
Mede: Regnbue, Bækørred, Kildeørred og Brødding
UL-Ønskefisk: +60’er Brødding og Lundbyørred
Note: Der er nu “fuld plade” på artslisten i ørredsøen, da det desværre ikke ser ud til at der udsættes laks, helt, leopardørred og sølvørred mere?


10893332_770438579691347_2011272313_n.
.
U.L.-ARTER FRA PREDATOR-VANDENE
:
.
.
.
Spin: Gedde, Aborre, Hork, Sandart, Regnbue-, Sø og Bækørred
Mede: Gedde, Aborre, Helt, Regnbueørred, Hork og Solaborre
Topwater: Gedde og Aborre

UL-Ønskefisk: Ål, Malle & Dværgmalle
Note: Ål er kun taget i saltvand på UL


.
.
U.L.-ARTER VED MEDE-SPOTS’ENE:

.
.

Mede: Suder, Brasen, Skælkarpe, Græskarpe, Koikarpe, Flire, Døbel, Barbe, Grundling, Løje, Regnløje, Rud-, Grå- & Strømskalle, Solaborre, 3-pigget Hundestejle, 9-pigget Hundestejle, Hork, Elritse, Båndgrundling, Karusse, Sølvkarusse, Guldkarusse, Lille Hundefisk, Bitterling, Rimte, Spejlkarpe, Koikarpe, Ghostkarpe, Diamantstør, Belugastør, Signalkrebs* & Flodkrebs*
Topwater: Græs- Albino- Skæl- Spejl- & Læderkarpe, Rudskalle, Rimte
UL-Ønskefisk:
 +50’er Suder, Pigsmerling & Heltling
Note: Barbe og Døbel er taget i Belgien


Se min beskedne rekordliste lige her: UL-REKORDERNE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– I vande hvor der kun er mindre Stør kan det lade sig gøre på UL… 🙂

– Skulle jeg løbe tør for UL-ønskearter, kunne listen tilføjes nogle mere outrerede, ex.: Bonito, Ansjos, Buskhoved, Glastunge og Småplettet Rødhaj…?
– Har du et bud på en spændende art med tilhørende lokation, tager jeg naturligvis gerne udfordringen op! – Skriv til mig her på ULFISK.com. – Alt lige fra 3 til 103 centimeter har interesse…. 🙂


– Derudover er der på kraftigere gear landet yderligere 4 arter: Sølvørred, Sibirisk-, Viluga- og Hvid Stør som er eneste arter der ikke er taget på UL.

– Hvid Stør, 174 cm/35,0 kilo. Forrygende sommerfisk fra 2018

%d bloggers like this: